Tegnforklaring:

Størrelsen på kakediagrammet er utledet fra antall registreringer i fylket.
(Over 100) (Variabel mellom 20 og 100) (Under 20)
Tips: Hold muspeker over kakediagrammene for å vise oppsummering for det aktuelle fylket.
Kartet viser aggregert statistikk over innrapporterte brønner
Pr 23.7.2018 - totalt 844 brønner.

Kakediagram laget ved hjelp av Google Charts. Bakgrunnskart fra Open Street Map. Fylkesstatistikk hentet fra innrapportere registreringer.

Datagrunnlag oppdatert 23.7.2018. Delt under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) / Creative Commons BY 4.0
Norges geologiske undersøkelse