datasett og nedlasting

Velg datasett for å laste ned i formatene SOSI, Shape eller Filgeodatabase og hvilken UTM-sone du ønsker.

Informasjon fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved bruk av informasjon fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), skal følgende tekst oppgis: "Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Norges geologiske undersøkelse (NGU)."

NGU oppfordrer til å bruke våre karttjenester og WMS-tjenester. Da får du de mest oppdaterte data til enhver tid. For informasjon om oppkoblingsadresser for WMS-tjenestene, se http://www.ngu.no/ eller send en forespørsel med informasjon om hva du trenger til wmsdrift@ngu.no.

Om du vil se på våre kartdata før du laster ned, kan du gjøre det her.

VELG DATASETT
Mineralressurser; industrimineral, naturstein og metaller
Leveranseformat:
Koordinatsystem: