Ustabile fjellparti - hovedpunkt
Generelt
NavnMannen
LokaliseringØst: 127605, Nord: 6945791 (UTM 33N)
Siste oppdatering2016.09.23
Geologisk beskrivelse
Faglig omtaleMannen ligger i en nordøstvendt skråning omtrent 1230 m ovenfor Rønningen i Romsdalen, Rauma kommune. Det ustabile fjellpartiet Mannen er under kontinuerlig overvåkning av NVE (tidligere Åknes-Tafjord Beredskap IKS) og det henvises til NVEs nettside for ytterlig informasjon om Mannen (se lenken nedenfor).
Utførte arbeiderDet ustabile fjellpartiet Mannen ble kartlagt i felt i 2006. Detaljert kartlegging ble utført gjennom flere forskningsprosjekt. Periodiske bevegelsesmålinger ble utført med differensiell GPS mellom 2004 og 2015, og bakkebasert laserskanning mellom 2008 og 2010. Siden 2009 har Mannen vært under kontinuerlig overvåking av NVE, og et omfattende nettverk med døgnkontinuerlige bevegelsesmålinger er satt opp (bl.a. GPS, strekkstag, laseravstandsmålinger, bakkebasert radar, instrumentering i borehull).
Tekniske parametere
BergartDiorittisk til granittisk gneis, migmatitt
Volum114000000 m3
Potensiell fallhøyde1230 m
Målemetoder for bevegelse
 • GNSS: Fasemåling, statisk måling (antall: 14)
 • Ekstensometer (antall: 10)
 • Syntetisk målestasjon bakkebasert radar (antall: 10)
 • Syntetisk målestasjon TLS (antall: 5)
 • Tiltmeter (antall: 4)
 • Avstandsmåling med laser (antall: 4)
 • Borhull instrumentering (antall: 2)
 • Bakkebasert laserskanner (antall: 2)
 • Radar (antall: 1)
BevegelseshastighetIkke oppgitt
Risikoklassifisering
Høyeste risikoklasse fra alle scenarioerHøy
RisikoklasseHøy
RisikomatriseVis risikomatrise
FareklasseHøy
KonsekvensklasseMiddels
RisikobeskrivelseEn kollaps av hele det ustabile fjellpartiet Mannen anses som usannsynlig og er ikke klassifisert mht. fare og risiko. Avgrensede scenarioer har høy til svært høy faregrad (Veslemannen). Et fjellskred som involverer de store scenarioene kan nå flere bygninger med potensielt flere personer innenfor utløpsområdet. I tillegg vil et fjellskred kunne demme opp elva Rauma, og oppdemmingshøyder og nedstrøms flomutbredelse ved dambrudd er vurdert. Dette gir høy risiko for de ulike scenarioene av Mannen.
SekundærvirkningerOppdemming/dambrudd/flom
Annen informasjon
Illustrasjoner-
Lenker
 • Åknes rapport 03.2010 - Mannen in Romsdalen: Monitoring and data analyses
 • Åknes rapport 05.2010 - Geologiske undersøkingar og overvakingstiltak ved Mannen i Romsdalen Status og forslag til nye tiltak
 • FylkesROS-fjellskred rapport 2011 - Risiko- og sårbarheitsanalyse for fjellskred i Møre og Romsdal
 • NGU Rapport 2007.043 - Fjellskredundersøkelser i Møre og Romsdal
 • NGU Rapport 2008.087 - Faren for fjellskred fra fjellet Mannen i Romsdalen
 • NGU Rapport 2009.062 - Georadarmålinger ved Rønningen og Horgheim i Romsdalen for undersøkelse av løsmassetyper i dalbunnen under det ustabile fjellpartiet Mannen
 • NGU Rapport 2010.022 - Geofagleg oppf0lging av ustabilt fjellparti ved Mannen i Romsdalen
 • NGU Rapport 2011.026 - Mannen unstable rock slope (Møre & Romsdal): Logging of borehole and drill core KH-01-10, geomorphologic digital elevation model interpretation & displacement analysis by terrestrial laser scannmg
 • NGU Rapport 2011.058 - Faresoner for utløp, oppdemming og flom som følge av fjellskredfare ved Mannen
 • NGU Rapport 2012.024 - Geofysiske målinger på Mannen i Rauma kommune, Møre og Romsdal
 • NGU Rapport 2012.032 - Borehullslogging med optisk televiewer, KH-02-11, Mannen, Rauma kommune, Møre og Romsdal
 • NGU Rapport 2012.036 - Mannen unstable rock slope (Møre og Romsdal): Geological and engineering geological logging of drill core KH-02-11 & grain size distribution and XRD analysis of fine-grained breccia
 • NGU Rapport 2013.014 - Investigations on unstable rock slopes in Møre og Romsdal - status and plans after field surveys in 2012
 • NGU Rapport 2013.053 - Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal - status og planer etter feltarbeid i 2012
 • Norge i 3D utsnitt
 • NVEs nettside - Mannen
 • Saintot m.fl. 2011 - Inheritance of ductile and brittle structures in the development of large rock slope instabilities: examples from western Norway. Geological Society, London, Special Publications, 351, 27-78
 • Saintot m.fl. 2012 - Large gravitational rock slope deformation in Romsdalen Valley (western Norway). Revista de la Asociacion Geologica Argentina, 69, 354-371
Kontaktinformasjon

© NGU, tlf: +47-73 90 40 00, fax: +47-73 92 16 20, e-post: web@ngu.no