Ustabile fjellparti - bilder og illustrasjoner
Bilde Risikomatrise_IndreNordnes_20160503.jpg
Beskrivelse Risikomatrise for det ustabile fjellpartiet Indre Nordnes som har middels faregrad og høye konsekvenser. Denne faregraden og disse konsekvensene gir høy risikograd.

© NGU, tlf: +47-73 90 40 00, fax: +47-73 92 16 20, e-post: web@ngu.no