Ustabile fjellparti - bilder og illustrasjoner
Bilde
Beskrivelse Risikomatrise for det ustabile fjellpartiet Stampa scenario 1A som har middels faregrad og svært høye konsekvenser pga. mulige flodbølger. Denne faregraden og disse konsekvensene gir høy risikograd.

© NGU, tlf: +47-73 90 40 00, fax: +47-73 92 16 20, e-post: web@ngu.no