Ustabile fjellparti - bilder og illustrasjoner
Bilde Risikomatrise_Mannen_20160503.jpg
Beskrivelse Risikomatrise for ulike scenarioer til det ustabile fjellpartiet Mannen som har høy til svært høy faregrad og lave til middels konsekvenser. Dette gir en høy risikograd.

© NGU, tlf: +47-73 90 40 00, fax: +47-73 92 16 20, e-post: web@ngu.no